Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10004 - Fundacja OPEN ART

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10004

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Misją Grupy OPP numer 4 w Warszawie – Fundacji na rzecz zbliżania kultur OPEN ART – jest  upowszechnianie wielokulturowości, udostępnianie dóbr kultury narodowej i etnicznej wszystkich narodów oraz wielonarodowa i wielokulturowa integracja społeczna. Jest ona realizowana poprzez podejmowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i społecznych.

„Open Art” stawia sobie za cel otwieranie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznej, integrację wielonarodowych środowisk twórczych, zbliżanie kultur i społeczeństw przez realizację wydarzeń artystycznych, wspieranie i popularyzację przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki, edukację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez wolny dostęp do dóbr kultury.

Fundacja została powołana przez Evgena Malinovskiego – aktora i muzyka, oraz Ewę Goc – managera artystycznego, jako kontynuacja wieloletniej współpracy przy projektach artystycznych i społecznych.”Open Art” prowadzi działania w zakresie:

  • promowania artystów i twórców, wybitnych osiągnięć artystycznych i twórczych oraz przedsięwzięć dotyczących kultury,
  • edukacji i integracji przez sztukę oraz upowszechniania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • organizowania i finansowania wczasów leczniczych,
  • finansowania leków, terapii i opieki chorym artystom,
  • współpracy z instytucjami, ośrodkami kultury i organizacjami pozarządowymi polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi, realizującymi cele pokrewne z celami Fundacji,
  • organizowania i finansowania wymiany kulturalnej i edukacyjnej z zagranicą zgodnie z obowiązującym prawem,
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez edukację kulturalną oraz udostępnianie dóbr kultury,
  • zbliżania kultur różnych narodów poprzez organizowanie wydarzeń o charakterze wielokulturowym

Więcej informacji:

openart.org.pl

https://www.facebook.com/fundacjaopenart/


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10004 - Fundacja OPEN ART

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10004 - Fundacja OPEN ART

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.