Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10548 - Fundacja IRMA

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10548

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupy OPP Fundacja IRMA działa na rzecz Fundacji na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów „IRMA”, ze szczególnym uwzględnieniem Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej IRMA, działającej w strukturach Fundacji.

Celem Grupy OPP jest pozyskiwanie funduszy z przeznaczeniem na Jednostkę Poszukiwawczo-Ratowniczą IRMA, tj. pokrycie kosztów szkolenia, wyposażenia i funkcjonowania. Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza, poprzez szkolenie ratowników i przewodników psów ratowniczych prowadzi działalność pożytku publicznego, taką jak:

  • ochrona i promocja zdrowia
  • ratownictwo i ochrona ludności
  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  • promocja i organizacja wolontariatu

Więcej informacji na:

www.fundacjairma.pl

www.facebook.com/FundacjaIrma


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10548 - Fundacja IRMA

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10548 - Fundacja IRMA

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.