Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10153 - Dla Michała Dziubaka

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10153

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Grupa OPP 10153 wspiera swoją działalnością Michała i jego rodzinę.

Michał w 8 miesiącu życia dostał ataku epileptycznego. Po długim pobycie w szpitalach została postawiona diagnoza lekarska – dziecięce porażenie mózgowe, padaczka lekooporna. W następstwie ataków, a co za tym idzie zmian, jakie zaszły w mózgu, Michał jest opóźniony w rozwoju w stopniu znacznym. W codziennej egzystencji wymaga pomocy osób drugich. Aby zapewnić odpowiednią opiekę materialną swoim dzieciom, obydwoje rodziców Michała pracuje zawodowo, a ich syn uczęszcza do Domu Środowiskowego nr 1 w Warszawie. Wszelkie dodatkowe fundusze wspomogły by ich w pokryciu kosztów turnusów rehabilitacyjnych oraz odpłatności za leki. Za każdą wpłatę dziękujemy.

Szanowni Państwo, zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe w postaci przekazania 1% odpisu z rocznego rozliczenia podatkowego.

Będziemy wdzięczni za każdą dokonaną wpłatę. Uzyskane w ten sposób pieniądze wesprą nasze jako rodziców działania zmierzające do zapewnienia naszemu synowi  pomocy w rehabilitacji.

Michał urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym oraz padaczką. Przebieg epilepsji jak również jego lekooporna odmiana spowodowały poważne uszkodzenie centralnego układu nerwowego skutkując upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym.

Przez wiele lat rehabilitacji udało się doprowadzić do w miarę sprawnego poruszania się syna niemniej w dalszym ciągu niezbędna jest rehabilitacja tak fizykoterapia jak i zajęcia  z zakresu rozwoju psychiki. Michał w codziennym swym życiu wymaga stałej i permanentnej opieki i dozoru, po za jedzeniem sam nie potrafi się obsłużyć, tak więc podstawowe czynności życiowe jak ubranie się codzienna toaleta itp.  muszą być wykonywane przez nas.

Ulubionymi czynnościami Michała jest słuchanie czytanych mu książek oraz oglądanie wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, budowlanych, rolniczych itp. generalnie im większe i głośniejsze tym dla niego ciekawsze. Dalszy rozwój, a chociażby utrzymanie stanu obecnego uzależnione jest od leczenia farmakologicznego i od dalszej ciągłej rehabilitacji, w tym udziału w turnusach rehabilitacyjnych.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie za pośrednictwem fundacji SEDEKA „Zdążyć z Pomocą”, która otworzyła dla Michała subkonto i nadzoruje korzystanie ze zgromadzonych  na tym koncie środków.


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10153 - Dla Michała Dziubaka

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10153 - Dla Michała Dziubaka

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.