Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10184 - Dla Justyny Kołodziejczyk

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10184

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Celem grupy jest pomoc Justynie. Justyna ma 30 lat, urodziła się z poważnym niedotlenieniem centralnego układu nerwowego, poskutkowało to upośledzeniem w stopniu znacznym. Wymaga stałej opieki lekarskiej m.in. alergologa, ortopedy i neurologa. Leczenie i rehabilitacja wymaga znacznych nakładów finansowych.

Środki potrzebne są na:

  • wsparcie finansowe dla matki samotnie wychowującej niepełnosprawną córkę w stopniu znacznym
  • finansowanie bieżących potrzeb, kosztów związanych z opieką i wychowaniem
  • pomoc w finansowaniu specjalistycznej opieki lekarskiej, w tym opieki dermatologa, neurologa, otolaryngologa, ortopedy, endokrynologa
  • finansowanie zakupu niezbędnych leków, sprzętu rehabilitacyjnego, obuwia, rehabilitacji domowej, turnusów rehabilitacyjnych
  • finansowanie likwidacji barier architektonicznych w najbliższym otoczeniu Justyny,
  • finansowanie dojazdów na warsztaty, dojazdy do lekarzy, sanatorium, na badania, turnusy rehabilitacyjne,
  • możliwość przystosowania domu do potrzeb Justyny.

Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10184 - Dla Justyny Kołodziejczyk

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10184 - Dla Justyny Kołodziejczyk

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.