Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

10138 - Adrian

Dane Grupy OPP:

Nr księgowy:
10138

Region:

Miasto:

Opis działalności:

Adrian od dziecka cierpi na porażenie mózgowe i jest niewidomy. Stwierdzono u niego niepełnosprawność sprzężoną (upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, dziecko niewidome).

Od 30.05.2013 r. Adrian jest już pełnoletni, ale jego funkcjonowanie w środowisku jest silnie zaburzone, nie potrafi się podpisać ani zadbać o podstawowe potrzeby egzystencjalne.

Założenie Grupy OPP pozwoli mu na gromadzenie środków przeznaczonych na rehabilitację ruchową. Bardzo ważne jest, aby ustąpiły przykurcze, które w ostatnim czasie pojawiły się w kończynach Adriana. Koszt turnusu rehabilitacyjnego to około 4500 zł. Jego rodzice nie są w stanie opłacić takiego pobytu. Tylko ojciec Adriana pracuje,  podczas gdy mama zajmuję się synem, ponieważ wymaga on całodobowej opieki.


Wpłaty prosimy kierować na konto:

Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 (aktualny numer konta do darowizn)
71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 (poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10138 - Adrian

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku Citi Handlowy o numerze
35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie likwidacji.***

Przekaż 1% podatku

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389
Przekaż 1% podatku On-Line

* program indywidualny dla tego podopiecznego

W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj:
10138 - Adrian

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.