Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Niezłomni

Fundacja Sedeka wraz z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” tworzą Wspólnotę „Zdążyć z Pomocą” działającą na rzecz wszystkich zadań prospołecznych objętych Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późn. zm. Prezydentem Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą” jest Beata Tyszkiewicz.

Wspólnota jest organizatorem kampanii Pomagaj Niezłomnym „Za Życiem”, w ramach której udzielane jest wsparcie:

Tytanom Niezłomności – osobom, rodzinom i firmom, zrzeszonym w ramach Grup OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) w Fundacji Sedeka, które realizują własne cele prospołeczne, podejmują inicjatywy kulturalne, edukacyjne, sportowe, pomagając sobie i innym.
Fundacja Sedeka
KRS 0000338389

Małym Tytanom Niezłomności – ponad 35 tysiącom chorych i niepełnosprawnych dzieci z całego kraju, zrzeszonym w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
KRS 0000037904

 

Kampania Pomagaj Niezłomnym „Za Życiem” ma na celu zainspirowanie do wspierania tych, którzy są zmuszeni pokonać nadzwyczajne trudności w drodze do sukcesu, odzyskania zdrowia i życiowej sprawności. Poprzez tę akcję włączamy się w budowę systemu wsparcia dziecka, rodziny, firmy oraz organizacji prospołecznych.

Kampania ma charakter strategiczny, długofalowy i składać się będzie z projektów szczegółowych. Cele projektów szczegółowych będą określane na podstawie najpilniejszych potrzeb i zadań Fundacji. Po przeprowadzeniu weryfikacji zostaną wskazane priorytetowe potrzeby.

 

Cele szczegółowe będą realizowane dzięki darczyńcom, którzy mogą wesprzeć kampanię Pomagaj Niezłomnym „Za Życiem” poprzez:

  1. Przekazanie 1% podatku na numer KRS: 0000338389, cel: „dorośli niezłomnilub numer KRS: 0000037904, cel: „dzieci niezłomne”.
  2. Wpłacenie dowolnej kwoty na konto darów Fundacji Sedeka: 73 1060 0076 0000 3310 0022 1923 tytułem: „pomoc dzieciom niezłomnym” lub „pomoc dorosłym niezłomnym”. Każda przekazana darowizna może zostać wykazana w rozliczeniu PIT (do 6% dochodu) lub CIT (do 10% dochodu), obniżając podatek dochodowy.
  3. Dokonanie zakupu jednego z naszych wydawnictw w sklepie bremo.pl (kontakt z działem handlowym: sklep@bremo.pl, tel. 881 938 055).

 

Szczegółowy opis kampanii Pomagaj Niezłomnym „Za Życiem” dostępny jest tutaj.