Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Niezłomni

Fundacja Sedeka wraz z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” tworzą Wspólnotę „Zdążyć z Pomocą” działającą na rzecz wszystkich zadań prospołecznych objętych Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku z późn. zm.

Prezydentem Wspólnoty „Zdążyć z Pomocą” jest Beata Tyszkiewicz.

Wspólnota jest organizatorem kampanii Pomagaj Niezłomnym „Za Życiem”, w ramach której udzielamy wsparcia:

Tytanom Niezłomności – osobom, rodzinom i firmom, zrzeszonym w ramach Grup OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) w Fundacji Sedeka, które realizują własne cele prospołeczne, podejmują inicjatywy kulturalne, edukacyjne, sportowe, pomagając sobie i innym.

Fundacja Sedeka

KRS 0000338389

 

 

Małym Tytanom Niezłomności – ponad 30 tysiącom chorych i niepełnosprawnych dzieci z całego kraju, zrzeszonym w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

KRS 0000037904