Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Jak uzyskać pozwolenie na zbiórkę publiczną?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć w Fundacji wypełniony wniosek:

POBIERZ: WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Do wniosku  należy dołączyć:

  • pisemną zgodę z miejsca, w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej): wzór zgody z miejsca zbiórki.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres Fundacja Sedeka, ul. Grzybowska 4 lok. 132, 00-131 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zbiórkę publiczną”. Dokumenty powinny dotrzeć do Fundacji nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zbiórki.

Po zaakceptowaniu wniosku Fundacja wydaje:

  • zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej;
  • identyfikatory dla wolontariuszy (TYLKO W PRZYPADKU KWESTY DO PUSZEK): wzór identyfikatora
  • puszki lub skarbony.

Na tym etapie można przeprowadzić legalną zbiórkę publiczną.

Is not the absorbing and the more about the editor influential aim of their thoughts, then