Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Zbiórki publiczne

Dnia 20.02.2015 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało Fundacji zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych na mocy Decyzji Nr 2015/631/OR.

Zgoda na prowadzenie zbiórek publicznych obowiązuje permanentnie.

Nasza Fundacja posiada zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz Grup OPP na terenie całej Polski, w następujących formach:

  • zbiórka dobrowolnych datków do puszki kwestarskiej;
  • zbiórka dobrowolnych datków  do skarbony stacjonarnej;

Każda zbiórka powinna być zgłoszona do Fundacji. Wszystkie materiały wykorzystywane podczas zbiórki np. apele, plakaty, ulotki itp. powinny być zaakceptowane przez Fundację (należy je wysłać mailowo na adres: grupy@sedeka.pl). Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez Ministerstwo w aktualnym pozwoleniu (obecnie obowiązuje Decyzja Nr 2015/631/OR). Wszystkie środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej można wydatkować na terenie Polski, a także na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Turcji, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Portugalskiej, Wielkiej Brytanii, Republiki Austrii, Konfederacji Szwajcarskiej, Chińskiej Republiki Ludowej, Królestwa Tajlandii, Republiki Indii, Republiki Czeskiej oraz na Ukrainie. Najczęściej zadawane pytania:

  1. Jak uzyskać pozwolenie na zbiórkę publiczną?
  2. Co należy zrobić po zakończeniu zbiórki publicznej?
  3. Czy Fundacja udostępnia puszki i skarbony wykorzystywane podczas zbiórek?
  4. Na jaki cel można wydatkować środki pochodzące ze zbiórek publicznych?
  5. Czy publikacja apelu w mediach np. w Internecie jest zbiórką publiczną?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w sprawie zbiórki publicznej, prosimy o kontakt z Obsługą Grup OPP tel: 22 486 96 42 wew.1; e-mail: grupy@sedeka.pl

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.)

puszki sedeka