Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Logowanie

Wszystkie Grupy OPP, działające w ramach Fundacji Sedeka mają możliwość dostępu do swoich subkont poprzez specjalny panel do logowania. Dzięki całodobowemu dostępowi do panelu, każda z Grup OPP może sprawdzić stan zgromadzonych środków oraz listę refundacji.

Aby zalogować się należy przejść na stronę: http://sedeka.pl/logowanie/# oraz wpisać dane indywidualnie nadane każdej Grupie OPP:

zaloguj sięNazwa Użytkownika xxxxxxxxxx

Hasło xxxxxxxxxx

Po wpisaniu danych na podstronie pojawi się profil Grupy OPP ze wszystkimi transakcjami dokonywanymi na subkoncie Grupy OPP.

Informujemy: aby otrzymać potrzebne informacje konieczna jest znajomość identyfikatora, czyli numeru ewidencyjnego Grupy OPP w Fundacji oraz hasła, którym jest numer PESEL Kierownika albo wybrany ciąg znaków.

W razie jakichkolwiek trudności prosimy kontaktować się z Fundacją Sedeka pod numerem tel.: (22) 486 96 42, bądź pod adresem e-mail: grupy@sedeka.pl