Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Logowanie

Wszystkie Grupy OPP, działające w ramach Fundacji Sedeka mają dostęp do swoich subkont poprzez panel do logowania.

Dzięki całodobowemu dostępowi do panelu, każda z Grup OPP może w każdej chwili sprawdzić stan zgromadzonych środków oraz listę refundacji.

Aby sprawdzić transakcje dokonane po 1 stycznia 2019 należy kliknąć w przycisk
Logowanie do 2019, który przekieruje na właściwą podstronę do logowania.

 

Transakcje dokonane do 31 grudnia 2018 oraz komunikaty wprowadzone
przez Fundację przed 14 stycznia 2019 dostępne są po kliknięciu w  przycisk Logowanie do 2018.

 

Aby się zalogować należy wpisać dane indywidualnie nadane każdej Grupie OPP zgodnie z wytycznymi podanymi w Załączniku nr 4 do Porozumienia – Instrukcja sprawdzania stanu subkonta.

Po wpisaniu danych do logowania pojawi się profil Grupy OPP ze wszystkimi transakcjami dokonywanymi na subkoncie danej Grupy.

W razie jakichkolwiek trudności prosimy kontaktować się z Fundacją Sedeka pod numerem tel.: 22 486 96 42, bądź  adresem e-mail: grupy@sedeka.pl