Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli chcesz aktywnie realizować osobiste lub grupowe cele prospołeczne, załóż Grupę OPP w Fundacji Sedeka. Wypełnij poniższy formularz. W ramach naszej działalności statutowej możesz realizować dowolnych 38 celi pożytku publicznego dostępnych w zakładce lista zadań oraz gromadzić środki finansowe dla realizacji tych celów. Prowadzimy subkonta dla osób fizycznych, firm, instytucji itp. potrzebujących wsparcia.

Informacje dotyczące kolejnych etapów nawiązania współpracy znajdziesz tutaj.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie zgłoszenia wynosi do 3 dni roboczych. Po zaakceptowaniu zgłoszenia na wskazany w nim adres e-mail zostanie przesłane Porozumienie wraz z załącznikami. Z treścią Porozumienia można wcześniej się zapoznać tutaj.
W przypadku niemożności wysłania zgłoszenia za pośrednictwem poniższego formularza prosimy wysłać wiadomość na adres: grupy@sedeka.pl o analogicznej jak w formularzu treści. W temacie e-maila prosimy podać: Formularz zgłoszeniowy.
W e-mailu prosimy zawrzeć regułę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych Fundacji Sedeka, 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4 (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).

Dane zgłaszającego

Informacje o grupie