Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli chcesz aktywnie realizować osobiste lub grupowe cele prospołeczne, załóż Grupę OPP w Fundacji Sedeka. Wypełnij poniższy formularz. W ramach naszej działalności statutowej możesz realizować dowolnych 38 celi pożytku publicznego dostępnych w zakładce lista zadań oraz gromadzić środki finansowe dla realizacji tych celów. Prowadzimy subkonta dla osób fizycznych, firm, instytucji itp. potrzebujących wsparcia.

 

Informacje dotyczące kolejnych etapów nawiązania współpracy znajdziesz tutaj.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie zgłoszenia wynosi do 3 dni roboczych. Po zaakceptowaniu zgłoszenia na wskazany w nim adres e-mail zostanie przesłane Porozumienie wraz z załącznikami. Z treścią Porozumienia można wcześniej się zapoznać tutaj. W przypadku niemożności wysłania zgłoszenia za pośrednictwem poniższego formularza prosimy wysłać wiadomość na adres: grupy@sedeka.pl o analogicznej jak w formularzu treści. W temacie e-maila prosimy podać: Formularz zgłoszeniowy. W e-mailu prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam, zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Sedeka z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 4, w celu założenia Grupy OPP. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli informacyjnej dla kandydata na Kierownika/Członka Grupy OPP, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania, jak również prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Dane zgłaszającego

Informacje o grupie