Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Na czym polega refundacja poniesionych kosztów?

Refundacja kosztów następować będzie wyłącznie po wcześniejszym przedłożeniu przez Kierownika oryginałów rachunków, faktur, biletów komunikacyjnych lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu oraz akceptacji poniesionych przez Kierownika kosztów do wysokości środków pieniężnych dostępnych na subkoncie Grupy.

Faktury należy przesyłać do Fundacji wraz z kompletnie wypełnionym zestawieniem kosztów (wzór formularza w Załączniku nr 2).

Fundacja opłaca bezpośrednio lub refunduje tylko takie faktury i rachunki, które są:

  • wystawione na Fundację i zawierają następujące dane: Fundacja Sedeka, ul. Grzybowska 4 lok. 132, 00-131 Warszawa, NIP: 5272612458 (wyjątek stanowią faktury zagraniczne, które powinny
    być wystawione na Podopiecznego Grupy i przedłożone do refundacji wraz z oryginałem tłumaczenia przygotowanym przez biuro tłumaczeń)
  • z dopiskiem w uwagach lub w treści faktury: Numer ewidencyjny – Nazwa Grupy OPP.
  • opisane i podpisane na odwrocie przez Kierownika Grupy OPP: cel poniesionych kosztów, np. opłata za druk ulotek, lekarstwa dla Podopiecznego Grupy

Uwaga! Wydatki niedotyczące rehabilitacji i leczenia, których kwota przekracza jednorazowo 500,00 zł należy zgłaszać do Fundacji w formie pisemnego podania o refundację (druk podania), w celu uzyskania akceptacji Zarządu Fundacji na całościowy bądź częściowy zwrot kosztów. Dopiero po uzyskaniu akceptacji Zarządu Fundacji, można przesyłać odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszonego wydatku.