Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Kto może założyć Grupę OPP?

Grupę OPP może założyć każda osoba, która chce nieść pomoc potrzebującym lub realizować własne cele prospołeczne zbieżne z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie. Do zakładania Grup OPP zapraszamy osoby prywatne wraz z rodzinami, prezesów wraz z ich firmami, instytucje i organizacje oraz wszystkie środowiska działające na rzecz pożytku publicznego. Grupa OPP może być utworzona i zasilana przez firmę lub pracowników oraz stanowić dla nich specjalny fundusz na cele pożytku publicznego.

Porozumienie z Fundacją zawiera tzw. Kierownik Grupy.