Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Jakie wsparcie zapewnia Grupom OPP Fundacja Sedeka?

  • Do dyspozycji stworzonej Grupy OPP oddane zostanie bezpłatnie specjalne, wyodrębnione konto bankowe (Grupa nie ponosi żadnych kosztów związanych z prowadzeniem subkonta),
  • Grupa OPP otrzyma bezpieczną, indywidualną podstronę informacyjną dotyczącą wspieranej inicjatywy,
  • Fundacja Sedeka zapewnia bezpłatną obsługę informatyczną podstrony Grupy w witrynie sedeka.pl,
  • Każda Grupa OPP ma możliwość kontrolowania przychodów i wydatków Grupy poprzez bezpłatną, całodobową infolinię oraz logując się do subkonta na stronie internetowej Fundacji www.sedeka.pl,
  • Środki pochodzące z przekazania 1% podatku i darowizn można odkładać i wydatkować w dowolnym czasie,
  • Fundacja nie pobiera żadnych prowizji od wpłat dokonywanych na konto Grupy OPP, ani opłat za ich prowadzenie. Wszelkie środki wpłacone na konto Grupy, przeznaczone zostaną na sfinansowanie jej celów, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i o wolontariacie,
  • Grupy OPP nie generują kosztów, gdyż ponosi je Fundacja Sedeka, generując zyski z własnej działalności wydawniczej, z którą zapoznać się będzie można na stronie www.bremo.pl.