Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Jak założyć Grupę OPP?

Aby założyć Grupę OPP, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie sedeka.pl/formularz-zgloszeniowy. W formularzu należy wpisać dane kontaktowe oraz opisać zadania, jakie Grupa planuje realizować. Muszą być one zbieżne z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i o wolontariacie. Listę zadań prowadzonych w ramach działalności statutowej znajdziesz tutaj.

Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, na podany adres mailowy otrzymasz pełną informację dotyczącą dalszych kroków.

Szczegóły dotyczące procesu nawiązania współpracy znajdziesz także tutaj.

Triumph of that tendency over all dogmatic perversions. http://pro-academic-writers.com/