Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Jak korzystać ze środków zgromadzonych na subkoncie Grupy OPP?


Darowizny i 1% podatku. Środki zgromadzone na subkoncie Grupy OPP poprzez pozyskanie 1% podatku lub darowizny można wydatkować w dowolnym czasie i miejscu na pomoc dla najbardziej potrzebujących osób i organizacji w Polsce.

Zbiórki publiczne. Wprowadzone zostały nowe zasady przeprowadzania, rozliczania zbiórek publicznych oraz wykorzystywania zebranych w ich ramach środków. Ustawa z 14 marca 2014 r. zastępuje ustawę z roku 1933.
Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez MSWiA w aktualnym pozwoleniu. Pieniądze należy wydatkować w przeciągu roku od zebrania środków. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zbiórek publicznych prosimy o kontakt z doradcami Grup OPP, tel. 22 486 96 42 wew. 1, e-mail: grupy@sedeka.pl.
Grupa OPP może wyłącznie refundować koszty poniesione na cele pożytku publicznego realizowane przez Grupę.