Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Czy publikacja apelu w mediach np. w Internecie jest zbiórką publiczną?

Nie, według nowej ustawy o przeprowadzaniu zbiórek publicznych obowiązkiem zgłoszenia zbiórki i zamieszczenia sprawozdania z jej przeprowadzenia nie jest objęta zbiórka, z której pozostaje ślad przepływu pieniędzy i darów, np.:

  • publikowanie w mediach (w prasie, telewizji), Internecie, wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także z wykorzystaniem bazy danych (w tym również zakupionej bazy danych) apeli o przekazywanie wpłat na konto, o złożenie zleceń stałych, przelewów na konto bankowe lub o przesłanie SMS-ów na określony numer;
  • przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele o takie wpłaty,
  • wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding);
  • SMS-y charytatywne dla organizacji pozarządowych;
  • sprzedaż, np. biletów na koncert (jest to sprzedaż, więc powinna odbywać się w ramach działalności gospodarczej).

Apel publikowany w mediach, tak jak i wszystkie inne wymaga akceptacji Fundacji.

Należy go wysłać mailowo na adres: grupy@sedeka.pl


But as it is, many a rational http://eduessayhelper.org/ question, many a