Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Czy Kierownik Grupy może uzyskać dane osoby, która wpłaciła na rzecz jego Grupy OPP 1% podatku?

Niestety nie może.

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych wskazują, że przekazanie danych osobowych podatnika (w zakresie: imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz wysokość kwoty 1% podatku) przez naczelnika urzędu skarbowego do Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) może odbyć się jedynie po wyrażeniu przez podatnika zgody w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania.

Na podstawie ww. zgody wyrażonej w zeznaniu podatkowym powyższe dane mogą być przekazane tylko i wyłącznie Organizacji Pożytku Publicznego.

OPP jest zobowiązana do ochrony posiadanych danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w związku z tym nie może ich przekazywać dalej.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO): www.uodo.gov.pl