Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Najczęściej zadawane pytania


1. Kto może założyć Grupę OPP?

Grupę OPP może założyć każda osoba, która chce nieść pomoc potrzebującym lub realizować własne cele prospołeczne… Czytaj więcej


2. Jaką rolę pełni Kierownik Grupy?

Kierownik Grupy to osoba odpowiedzialna za utworzenie oraz prowadzenie Grupy OPP, pozyskiwanie środków, opłacanie… Czytaj więcej


3. Jak założyć Grupę OPP?

Aby założyć Grupę OPP, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.sedeka.pl… Czytaj więcej


4. Co to jest numer ewidencyjny?

Numer ewidencyjny to numer indywidualnie nadany każdej Grupie OPP, potrzebny do sprawdzania stanu konta… Czytaj więcej


5. Jakie wsparcie zapewnia Grupom OPP Fundacja Sedeka?

Do dyspozycji stworzonej Grupy OPP oddane zostanie bezpłatnie specjalne, wyodrębnione konto bankowe… Czytaj więcej


6. W jaki sposób można przekazywać środki na rzecz Grup OPP?

Zadania dowolnej Grupy OPP można wesprzeć przekazując 1% podatku, wpłacając darowiznę lub przekazując datek w ramach zbiórki publicznej… Czytaj więcej


7. Jak sprawdzić stan subkonta Grupy OPP na stronie internetowej Fundacji?

Aby sprawdzić stan subkonta Grupy OPP na stronie internetowej Fundacji www.sedeka.pl należy kliknąć na ikonę Logowanie do subkont, która przekieruje na właściwą stronę do logowania… Czytaj więcej


8. Dlaczego na subkoncie mojej Grupy OPP nie jest widoczna wpłata od osoby/firmy X? Wiem, że został przez nią wysłany przelew.

Przelewy nie są księgowane na subkontach poszczególnych Grup OPP automatycznie, tylko przez pracownika Fundacji… Czytaj więcej


9. Kiedy na subkoncie Grupy OPP dostępne są wpłaty z 1% podatku?

Fundacja nie otrzymuje informacji dotyczących wpłat z 1% podatku z chwilą złożenia deklaracji podatkowej przez podatnika, czy też z upływem terminu rozliczeń podatkowych, tj. do 30 kwietnia każdego roku… Czytaj więcej


10. Czy Kierownik Grupy może uzyskać dane osoby, która wpłaciła na rzecz jego Grupy OPP 1% podatku?

Niestety nie może. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych wskazują… Czytaj więcej


11. Jak korzystać ze środków zgromadzonych na subkoncie Grupy OPP?

Środki zgromadzone na subkoncie Grupy OPP poprzez pozyskanie 1% podatku lub darowizny można wydatkować… Czytaj więcej


12. Na czym polega refundacja poniesionych kosztów?

Refundacja kosztów następować będzie wyłącznie po wcześniejszym przedłożeniu przez Kierownika rachunków… Czytaj więcej


13. Jak przeprowadzić zbiórkę publiczną na rzecz Grupy OPP?

Dnia 20.02.2015 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało Fundacji zgodę na prowadzenie zbiórek publicznych na mocy Decyzji Nr 2015/631/OR... Czytaj więcej


14. Co to jest apel i jak powinien wyglądać?

Apel to oficjalny komunikat nt. działalności Grupy z informacją o możliwości przekazania darowizny lub 1% podatku… Czytaj więcej


15. Czy publikacja apelu w mediach np. w Internecie jest zbiórką publiczną?

Nie, według nowej ustawy o przeprowadzaniu zbiórek publicznych… Czytaj więcej


16. Jak zorganizować aukcję charytatywną?

Organizacja aukcji charytatywnej, z której dochód ma być przeznaczony na działalność Grupy OPP, wymaga akceptacji Fundacji… Czytaj więcej