Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Co należy zrobić po zakończeniu zbiórki publicznej?

W terminie 14 dni od zakończenia zbiórki osoby odpowiedzialne za zbiórkę są zobowiązane dostarczyć do Fundacji:

  • dowód wpłaty zebranych środków na konto Fundacji (w tytule przelewu: Numer Ewidencyjny – Grupa OPP – nazwa Grupy – zbiórka publiczna nr …/2015/631/OR)
  • puszki/skarbony wypożyczone od Fundacji