Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Przypomnienie

Przypominamy, że wraz z aktualizacją Porozumienia (z 19 stycznia 2019) został zniesiony wymóg przesyłania do Fundacji rocznego Sprawozdania z działalności Grupy OPP.