Pomiń linki nawigacyjne i przejdź do treści strony

Komunikat

W związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach prawa farmaceutycznego prosimy kierowników Grup OPP i podopiecznych do zapoznania się z komunikatem.

Informujemy, że w nawiązaniu do komunikatu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 roku PL.4604.1.2019.ŁS będziemy przyjmowali do refundacji faktury za zakup leków wystawione przez apteki  w następujący sposób:

  1. Nabywcą jest osoba fizyczna a płatnikiem jest Fundacja Sedeka (przy płatniku z danymi: nr ewidencyjny i nazwa Grupy OPP )

Przykład:

Nabywca: Jan Nowak
ul. Łąkowa 388
01-098 Kobiałkowo Leśne

Płatnik: Fundacja Sedeka
nr ewidencyjny i nazwa Grupy OPP, np.: 22222 Jan Nowak pomóżmy w walce z rakiem
Grzybowska 4 lok. 132,
00-131 Warszawa, NIP: 5272612458

  1. Nabywcą jest osoba fizyczna – w uwagach albo w opisie na takiej fakturze Apteka musi zamieścić dane: Płatnik: Fundacja Sedeka Grzybowska 4 lok. 132, 00-131 Warszawa, NIP: 5272612458, nr ewidencyjny i nazwa Grupy OPP,

Przykład:

Nabywca: Jan Nowak
ul. Łąkowa 388
01-098 Kobiałkowo Leśne

UWAGA lub OPIS faktury:

Płatnik: Fundacja Sedeka Grzybowska 4 lok. 132, 00-131 Warszawa NIP: 5272612458,

22222 Jan Nowak pomóżmy w walce z rakiem

W przypadku odręcznego dopisania uwag lub opisu przez pracownika apteki wymagany jest obok tej adnotacji podpis pracownika i pieczątka apteki.